rekomendacje

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na niniejszej stronie zamieszczamy kilka opinii dotyczących naszej działalności w celach informacyjnych. Z czasem będziemy wrzucać kolejne, ale nie mamy zwyczaju prosić często o pisemne rekomendacje. Motywacją do udostępniania niniejszych dokumentów są niedawno wydane przez Łukasza Suchowierskiego książki, które są przedmiotem zainteresowania osób, które nie znają nas osobiście.

Referencje są z natury pochlebne, dlatego unikając wprowadzania w błąd lub manipulacji, jacy jesteśmy ,,wspaniali” pragniemy nadmienić, że nie jesteśmy idealni i bezbłędni. Działamy aktywnie na wielu polach: zajęcia, kursy, szkolenia… zawody, turnieje, organizowanie, sędziowanie… pisanie i wydawanie książek. Cytując Napoleona Bonaparte ,,Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi” ciągle się uczymy i rozwijamy. Jesteśmy dobrzy w tym co robimy, ale nie wygrywamy wszystkich swoich partii. Nawet mistrz świata Magnus Carlsen nie zawsze wygrywa, dlatego prosimy nie traktować nas zero jedynkowo ani pozytywie, ani negatywnie.

U Pana Boga na półce (Proboszcz Antoni):

U Pana Boga na półce (Komendant Henryk):

U Pana Boga na półce (Ratajowa):

Dom Kultury:

Szkoła Podstawowa:

Ocena książki (części 1) przez trenera szachowego:

Ocena książki (częsci 1 i 2) trenera, autora książek szachowych:

Recenzja książek (części 1 i 2) przez doktor Wydziału Pedagogiki i Psychologii: